در اجرای صدر بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و همچنین ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون، به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف گردیده است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، عوارض تعیین شده توسط دولت به شرح جدول ذیل را از کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت و به حسابهای تعیین شده واریز نماید. لذا کلیه واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادارات امور مالیاتی محل سکونت خود مراجعه نمایند.