توافقنامه سطح خدمات اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
 

 

   مراجعین گرامی/ مودیان محترم مالیاتی بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات سامانه خدمات الکترونیک اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی به شرح ذیل اعلام می گردد:

   1. سامانه های امور مالیاتی بر مبنای پایداری زیرساخت های ارتباطی بصورت تمام وقت در دسترس مودیان گرامی بوده و در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

   2. اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی بر اساس مفاد قانونی، اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم های الکترونیکی را محرمانه تلقی نموده در اختیار عموم قرار نمی‌دهد و بر اساس ماده 7 تصویب نامه

       شماره 1127128   شورای عالی اداری مورخ 1395/12/28 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه کاربران و مراجعه کنندگان به وب گاه های خود می داند.

   3. به محض ثبت درخواست خدمت، کد رهگیری ایجاد و نمایش داده می شود و از طریق پیامک نیز برای مودیان محترم ارسال می گردد.

   4. سامانه های امور مالیاتی ، امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و انتقادات، پیشنهادات وشکایات را برای شما مودیان گرامی در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده و پاسخگوی سوالات مطرح شده از طریق

       شماره تماس1526 می باشد.

   5. خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  بدون دریافت هزینه و بصورت کاملا رایگان در اختیار مودیان محترم می باشد .

 

لیست سامانه ها و خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور
شناسه خدمت عنوان سامانه توضیحات اجمالی شناسنامه
10011616000 سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارائه شماره اقتصادی
(System for Electronic Registration and TIN Provision)
مودیان جهت بهره مندی از بسیاری از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین دریافت شماره اقتصادی جدید باید در این سامانه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. دریافت این خدمات پس از گذراندن مراحل پیش ثبت نام، تایید اطلاعات اولیه، ثبت نام، تایید اطلاعات ثبت نام، تطبیق اطلاعات پرونده با اطلاعات الکترونیکی امکان پذیر می باشد.
In order for Taxpayers to benefit from most of INTA’s electronic services as well as to receive new Taxpayer Identification Number (TIN), they have to complete their information within this system. The receipt of these services is only possible after the completion of “pre-registration steps”, “preliminary data verification”, “registration”, “registration information approval” and “checking the case information with electronic data”.

⏺ نام خدمت: سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارائه شماره اقتصادی
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011616000
⏺ برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: تاییدیه کدپستی - قبض تلفن، آب، برق، گاز... - مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه) - مدارک هویتی شرکتی (روزنامه رسمی، ...)
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: به صورت اینترنتی و بخشی در ادارات 
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011621000 سامانه ارائه خلاصه پرونده مالیاتی مودیان
(System for providing Taxpayers Tax Case Summary)
این خدمت جهت دسترسی مودیان مالیاتی به خلاصه پرونده های مالیاتی آن ها که در سیستم های اشخاص حقوقی و حقیقی، ثبت گردیده است می باشد. پیش نیاز استفاده از این سامانه داشتن کلمه کاربری و رمز عبور از سامانه ثبت نام الکترونیکی است.
The aim of this service is to give Taxpayers the access to their Tax Cases’ Summaries which are captured in “Legal and Natural Entities’ Systems”.

⏺ نام خدمت: سامانه ارائه خلاصه پرونده مالیاتی مودیان
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011621000
⏺ برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: اطلاعات کاربری ثبت نام الکترونیک
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011614000 سامانه صدور گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
(System for the Issuance of Certificate subject of Note 1 of Article 186 DTA)
طبق قانون شعب بانک موظف هستند ، وضعیت بدهی متقاضیان وام را براساس مفاد مندرج در تبصره یک ماده 186 ق.م.م از واحد مالیاتی مربوطه استعلام نمایند. این سامانه در راستای سهولت در انجام این فرآیند تولید شده است. با ثبت الکترونیکی درخواست توسط شعب بانک، درخواست به کارتابل واحد مالیاتی مربوطه رفته و پس از بررسی توسط کارشناس مربوطه ، پاسخ بصورت الکترونیکی برای بانک درخواست کننده ارسال می گردد.
By virtue of Law, Bank Branches are obliged to inquire the liability status of loan requestors from the pertinent Tax Office, based on the provisions stipulated in Note 1 of Article 186 DTA. This system is being designed to facilitate this process. After the electronic capture of the request by the Banks’ Branches, this request is sent to the To-Do of the related Tax Office and once it is investigated by the relevant expert, the response is electronically sent back to the Bank.

⏺ نام خدمت: سامانه صدور گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ شناسه خدمت: 10011614000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مالیاتی سازمانی
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011615000 سامانه دریافت مالیات بر در آمد حقوق
(System for receiving Salary Income Tax)
این سامانه در راستای تسهیل در پرداخت مالیات حقوق توسط مودیان مالیاتی از طریق رسانه های الکترونیکی و یکسان سازی رویه های دریافت مالیات و ایجاد بستری مناسب جهت سهولت در پردازش اطلاعات راه اندازی گردیده است. در این سامانه تمامی خدمات مربوط به فهرست حقوق شامل صدور و پرداخت قبض، تعریف کارمند جدید، اعلام پایان کار حقوق بگیران و ویرایش تمامی اطلاعات شغلی و حقوقی آنان و امکان صدور قبوض مالیاتی مربوط به تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم ارائه می گردد.
This system is being designed to ease the payment of Salary tax by Taxpayers via Electronic Media as well as to unify the Tax Receipt Processes and to set a proper stage for facilitating the processing of information. In this system, all the services related to the list of salary, including the issuance and payment of the slip, definition of new employee, the salaried employment termination announcement, editing all the profession and salary information of the salaried and the possibility of issuing Tax Slip subject of Note of Article 86 DTA, are provided.

⏺ نام خدمت: سامانه دریافت مالیات بر در آمد حقوق
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011615000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
1001161700 سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه
(System for receiving and processing the "Legal Persons Income Tax" Return Form and issuing the related Certificate)
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه اشخاص حقوقی همراه با امضا الکترونیک را در این سامانه قرار داده است. اشخاص حقوقی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
In line with the Development of Electronic Services, Iranian National tax Administration has provided “Legal Persons’ Return Form” together with electronic signature in this system, so that Taxpayers can do self-declaration. Legal Persons can submit their Electronic Return Forms after registration in the “Electronic Registration System”.

⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 1001161700
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی - دفاتر پستی - دفاتر پیشخوان
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا غیر بر خط (آفلاین)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011617101 سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه
(System for receiving and processing the "Natural Persons Income Tax" Return Form and issuing the related Certificate)
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل گروه اول، دوم و سوم) به صورت مشارکتی یا انفرادی همراه با امضا الکترونیک را در این سامانه قرار داده است.اشخاص حقیقی پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
In line with the Development of Electronic Services, Iranian National tax Administration has provided “Natural Persons’ Return Form” (Groups 1, 2 and 3)- partnership or individual- together with electronic signature in this system, so that Taxpayers can do self-declaration. Natural Persons can submit their Electronic Return Forms after registration in the “Electronic Registration System”.

⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و صدور گواهی مربوطه
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011617101
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی - دفاتر پستی - دفاتر پیشخوان
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا غیر بر خط (آفلاین)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011617102 سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک و صدور گواهی مربوطه
(System for receiving and processing the "Rental Income Tax" Return Form and issuing the related Certificate)
سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه های مالیات بر درآمد اجاره املاک را در سایت عملیات الکترونیکی مودیان قرار داده است. اشخاص در اظهارنامه اجاره املاک با انجام ثبت نام موقت می توانند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال نمایند.
In line with the Development of Electronic Services, Iranian National tax Administration has provided “Rental Income Tax Return Form” in Taxpayers’ Electronic Operations Site, so that Taxpayers can do self-declaration. Persons liable to the submission of Rental Income Tax Return Form can submit their Electronic Return Form after temporary registration.

⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک و صدور گواهی مربوطه
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011617102
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی - دفاتر پستی - دفاتر پیشخوان
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ نحوه پشتیبانی سامانه: سامانه ارتباطی 1526
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا غیر بر خط (آفلاین)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011620000 سامانه تشکیل بانک اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی
(System for creation of Taxpayers Income and Expense Database)
این خدمت به دو زیر پروژه به شرح زیر تقسیم می گردد: زیرپروژه اول: دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م. زیر پروژه دوم: دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م.
This service has been divided into the two following sub-projects: 1. Receipt and processing of the information related to the “List of Seasonal Transactions” subject of Article 169 DTA and 2. Receipt and processing of information subject of Article 169 DTA.
⏺ نام خدمت: سامانه تشکیل بانک اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی
⏺ شناسه خدمت: 10011620000
⏺ ساعات کار سامانه: ساعات اداری
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مالیاتی سازمانی
⏺ محدوده کاربرد: درون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011620100 سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
(System for receiving and processing the information related to the "List of Seasonal Transactions" subject of Article 169 DTA)
این سامانه در راستای ارائه خدمات موضوع ماده 169 ق.م.م. ایجاد گردیده است. فهرست های موجود شامل خرید، فروش، قرارداد پس از اصلاح قانون در تاریخ 1394/4/31 تغییر داده شده است و هشت فهرست جدید شامل دریافت قرارداد، صادرات، واردات، حق العملکاری، فعالیت های ساخت و پیش فروش املاک، قرارداد اجاره به آن ها اضافه گردید.
This system is being designed to provide the services subject of Article 169 DTA. The existing lists, including purchase, sale and contract, have been changed, following the law amendment on 2015-07-22 and 8 new lists. Including the receipt of contract, export, import, factoring, manufacturing activities, real-estate pre-sale and lease contract are added to them.

⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011620100
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مالیاتی سازمانی
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ نوع ارتباط با سازمان: روی وب و بخشی از فرایند آفلاین
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011620101 سامانه دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م
(System for receiving and processing the information subject of Article 169 DTA)
سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به تشکیل پایگاه اطلاعات درآمد و هزینه مودیان مالیاتی نموده است . این پایگاه متشکل از اطلاعات برون سازمانی و درون سازمانی می باشد.
In execution of Article 120 of the “Fifth Socio-economic Development Plan”, Iranian National tax Administration has taken measure to create a database for Taxpayers’ income and expense information. This database consists of internal and external information.

⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011620101
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: درون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011622000 سامانه دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه
(System for receiving Business Income Tax of Vehicles and issuing the related Certificate)
مالیات بر درآمد مشاغل خودرو یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می گردد. براساس این فرآیند تمامی خودروهای باری، عمومی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ قبض مالیات مقطوع عملکرد خویش را پرداخت نمایند. در فرایند تهیه شده، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد) و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام می شود. این فرایند به گونه ای یکپارچه انجام می گیرد و تمامی فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکس شده و مودیان در هر مرحله می توانند ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند.
Business Income Tax of Vehicles is one of the Tax Processes performed by Iranian National Tax Administration. According to this process, all the Pickups, Public Vehicles and Taxis are obliged to pay their fixed tax amount stated on the slip by the end of each year. In the designed process, registration, fact of filing (receipt of fixed tax slip) and the issuance of Tax Clearance Certificate are done via Electronic Public Services Offices. This process is done in an integrated way and all the activities are reflected in the Tax Administration and at any stage, Taxpayers can follow up the continuation of the process via system.

⏺ نام خدمت: سامانه دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011622000
⏺ برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: سند مالکیت - مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه) - وکالت نامه نماینده قانونی
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مالیاتی سازمانی
⏺ محدوده کاربرد: درون سازمانی - دفاتر پستی - دفاتر پیشخوان
⏺ مکان ارائه خدمت: پیشخوان دولت - دفاتر پستی - فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011623000 سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی
(System for investigating Taxpayers Objections)
از طریق این سامانه تمامی مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه سنیم (سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی) موجود باشد و نسبت به اوراق مالیاتی ابلاغ شده به وی (اعم از برگ ارزیابی، برگ رای) در مهلت قانونی اعتراض داشته باشند، می توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند. امکان ثبت اعتراض برای آن دسته از مودیان امکانپذیر است که در سامانه یکپارچه مالیاتی دارای پرونده باشند.
Through this system, all the Natural and Legal Taxpayers whose case information are available in the SANIM System (Integrated Tax System) and have any objections against the notified Tax Notices (including Assessment Notice and Ruling) within the legal deadline, can capture their objection, considering the applicable rules and regulations. Capturing the objection is possible for those Taxpayers who have a case in the Integrated Tax System.

⏺ نام خدمت: سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ شناسه خدمت: 10011623000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011624000 سامانه رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی
(System for investigating Taxpayers Appeals)
سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد فعال گردیده، فرآیندی است که به موجب آن شما می توانید شکایات خود را ثبت نموده و دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر دفاتر ذیربط مسئولیت رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.
The Iranian National Tax Administration Electronic System for Responding to Taxpayers’ appeals and for Communicating with people has been activated in execution of Art 25 of the Act of Health Promotion of Administrative System and Fighting against Corruption. It is a process through which you can lodge your appeals and Tax Disciplinary Prosecutor and other authorized offices are in charge of dealing with people’s appeals.

⏺ نام خدمت: سامانه رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ شناسه خدمت: 10011624000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011924000 استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
(• Refund of Value Added Tax and Duties)
ارائه درخواست استرداد توسط مودی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده
Submission of Refund Request by the Taxpayer via VAT Website

⏺ نام خدمت: استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ شناسه خدمت: 10011924000
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ نوع ارتباط با سازمان: روی وب و بخشی از فرایند آفلاین
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011617103 دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و صدور گواهی مربوطه
(Receipt and Processing of VAT Return Form and Issuance of the related Certificate)
بنا بر ماده 21 قانون مالیات برارزش افزوده مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام شده است، تکمیل و تسلیم نمایند. بدین منظور در سامانه مالیات برارزش افزوده، امکان تسلیم اظهارنامه و قبوض الکترونیکی ایجاد شده است که این امر موجب حذف مراجعات مودیان به ادارات امور مالیاتی کشور می‌گردد. به منظور جلوگیری از تخلفات و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالیاتی مودیان، سامانه مالیات برارزش افزوده امکان صدور قبوض الکترونیکی را برای مودیان فراهم کرده است که شناسه‌های مذبور حاوی شناسه قبض و شناسه پرداخت می‌باشند که از طریق کلیه درگاه‌های بانک ملی قابل پرداخت می‌باشند که این امر موجب کاهش مراجعات ارباب رجوع به ادارات می‌شود.
By virtue of Article 21 of VAT Law, Taxpayers should complete and submit the Return Form of each Tax Period according to the sample and guidelines which are determined and declared by the Iranian National Tax Administration. To this end, the possibility of submitting electronic Return Forms and Slips are provided in VAT system and this will lead to the removal of Taxpayers’ going to Tax Offices in person. In order to impede violations and to clarify Taxpayers’ Tax transactions, the VAT system has provided the possibility of issuing electronic slips for Taxpayers. The issued slips include Slip ID and Payment ID which are payable through all Bank Melli’s Portals. This results in reduction of Taxpayers’ personal referral to Tax Offices.

⏺ نام خدمت: دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و صدور گواهی مربوطه
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ شناسه خدمت: 10011617103
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: فقط شبکه اینترنت
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27
10011925000 صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
(Issuance of VAT Registration Certificate)
به موجب قانون مالیات برارزش افزوده مودیان مالیاتی بنا بر فراخوان‌های سازمان در صورت مشمولیت در این نظام مالیاتی می‌بایست نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. بدین منظور سامانه مالیات برارزش افزوده امکان پیش ثبت نام و ثبت نام به صورت الکترونیکی را برای مودیان فراهم کرده است. مودیان این نظام فقط یکبار جهت احراز هویت و بررسی اصالت مدارک باید به اداره کل مربوطه مراجعه نمایند. همچنین پس از ارائه درخواست گواهینامه توسط مودی از طریق وبگاه مالیات بر ارزش افزوده امکان مشاهده درخواست توسط واحدهای خدمات مودیان و صدور گواهینامه فراهم است و اعتبار گواهینامه‌های صادر شده نیز در این سامانه قابل مشاهده می باشد.
By virtue of VAT Law, Taxpayers should register for VAT based on Iranian National Tax Administration’s call-ups if they are liable to pay VAT. To do so, VAT system has provided the facility of electronic pre-Registration and registration in the system. VAT Taxpayers have to go to the related General Tax Office once for identity authentication and for checking the authenticity of documents. Moreover, there exists the possibility of viewing the request by Taxpayer Services Units and issuing the certificate once the Certificate Request is submitted by the Taxpayer via VAT Website. The validity of the issued certificates can also be viewed in this system.

⏺ نام خدمت: صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ شناسه خدمت: 10011925000
⏺ ساعات کار سامانه: ساعات اداری
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مودیان
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: به صورت اینترنتی و بخشی در ادارات 
⏺ نوع ارتباط با سازمان: کلا روی وب (برخط)
⏺ هزینه خدمات: رایگان
⏺ تاریخ بروزرسانی: 1398/04/27

 

دانلود توافقنامه سطح خدمات اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی